Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.83.556

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 sierpnia 1920 r.
w przedmiocie poddania sądownictwu doraźnemu przestępstw popełnionych z chęci zysku przez urzędników.

Art.  1.

Na podstawie rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. (№ 73 Dz. Ustaw poz. 501), art. 2 ustawy z dn. 30 czerwca 1919 r. (№ 55 Dz. Pr. poz. 341), rozdziału XXV austr. ustawy postępowania karnego i rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 20 lipca 1920 r. (№ 61 Dz. Ustaw poz. 393), Rada Ministrów postanowiła wprowadzić w okręgach Warszawskiego i Lubelskiego Sądu Apelacyjnego na sześć miesięcy, w okręgach zaś Lwowskiego i Krakowskiego Sądu Apelacyjnego aż do odwołania, postępowanie doraźne względem przestępstw popełnionych przer urzędników, a przewidzianych w art. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 stycznia 1920 r. (№ 11 Dz. Ustaw poz. 60), nie stanowi różnicy, czy chodzi o przestępstwo dokonane, czy usiłowane.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi, w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.