Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.73.501

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 6 sierpnia 1920 r.
w przedmiocie poddania przestępstw, popełnionych przez urzędników z chęci zysku - orzecznictwu sądów doraźnych.

Art.  1.

Przestępstwa urzędników, ulegające karom, przewidzianym w ustawie z dnia 30 stycznia 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 11 poz. 60) możną poddać orzecznictwu sądów doraźnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 1919 r. (Dz. Pr. P. P. № 55 poz. 341), austrjackiej procedury karnej (rozdział XXV), tudzież rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 20 lipca 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 61 poz. 393) z tą zmianą, że dla wprowadzenia sądownictwa doraźnego w zakresie wyżej wymienionych przestępstw dostateczne będzie ogłoszenie właściwego zarządzenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzplitej.

Art.  3.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.