Dział 2 - Podatek gruntowy. - Podatki komunalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.40.198 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1950 r.

Dział  II.

Podatek gruntowy.

(uchylone).

1 Art. 4-14 uchylone przez art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 czerwca 1950 r. o podatku gruntowym (Dz.U.50.27.250) zmieniającej nin. dekret z dniem 1 stycznia 1950 r.