Art. 1. - [Zakres regulacji] - Podatki i opłaty lokalne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.70 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  1.  [Zakres regulacji]

Ustawa normuje:

1)
podatek od nieruchomości;
2)
podatek od środków transportowych;
3)
(uchylony);
4)
opłatę targową;
5)
opłatę miejscową;
5a)
opłatę uzdrowiskową;
5b)
opłatę reklamową;
6)
(uchylony);
7)
opłatę od posiadania psów.