§ 7. - Podatek wyrównawczy od przychodów z niektórych specjalistycznych działów produkcji rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.14.99

Akt utracił moc
Wersja od: 16 maja 1969 r.
§  7.
1.
Podatnikowi podatku wyrównawczego, który zawarł i wykonał umowę kontraktacji, obniża się o 30% tę część podatku, jaka odpowiada udziałowi powierzchni zakontraktowanych upraw w ogólnej powierzchni wszystkich upraw. Obniżkę stosuje się po przedstawieniu przez podatnika dowodu, stwierdzającego wykonanie umowy kontraktacji.
2.
W razie zbiegu uprawnień do ulg kontraktacyjnych w podatku gruntowym z tytułu przychodów osiągniętych z działów specjalnych i w podatku wyrównawczym, ulgę stosuje się tylko w jednym podatku według wyboru podatnika.