§ 3. - Podatek wyrównawczy od przychodów z niektórych specjalistycznych działów produkcji rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.14.99

Akt utracił moc
Wersja od: 16 maja 1969 r.
§  3.
1.
Podatek wyrównawczy pobiera się od nadwyżki powierzchni upraw ponad 600 arów przeliczeniowych, przy czym:
1)
1 ar uprawy gruntowej warzyw i sadów równa się 1,0 ara przeliczeniowego,
2)
1 ar uprawy gruntowej róż (kwiatów i szkółek) równa się 4,0 ara przeliczeniowego,
3)
1 ar uprawy gruntowej innych kwiatów równa się 3,0 ara przeliczeniowego,
4)
1 m2 szklarni ogrzewanej warzyw równa się 0,75 ara przeliczeniowego,
5)
1 m2 szklarni ogrzewanej kwiatów równa się 1,50 ara przeliczeniowego,
6)
1 m2 szklarni nie ogrzewanej równa się 0,30 ara przeliczeniowego,
7)
1 m2 inspektów ogrzewanych równa się 0,30 ara przeliczeniowego,
8)
1 m2 inspektów nie ogrzewanych równa się 0,20 ara przeliczeniowego.
2.
Jeżeli w ciągu rocznego cyklu produkcji na tej samej powierzchni prowadzone są na przemian różne rodzaje uprawy, wówczas dla przeliczenia powierzchni upraw na ary przeliczeniowe przyjmuje się ten rodzaj upraw, dla którego określony jest w ust. 2 wyższy przelicznik. Jeżeli jednak, w powyższych warunkach, podatnik kontraktuje produkcję warzyw, wówczas dla przeliczenia powierzchni upraw na ary przeliczeniowe powierzchnię odpowiadającą produkcji zakontraktowanej przyjmuje się jako powierzchnię pod uprawą warzyw.
3.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) ustalają zasady przeliczenia na ary przeliczeniowe powierzchni szkółek drzew i krzewów ozdobnych w zależności od ich rodzajów, jednolicie dla całego województwa (miasta wyłączonego z województwa) lub różnie dla poszczególnych jego obszarów, w granicach: 1 ar powierzchni równa się od 1 do 4 arów przeliczeniowych.