§ 2. - Podatek wyrównawczy od przychodów z niektórych specjalistycznych działów produkcji rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.14.99

Akt utracił moc
Wersja od: 16 maja 1969 r.
§  2.
Przy ustalaniu powierzchni upraw dla celów podatku wyrównawczego wyłącza się spod opodatkowania:
1)
powierzchnię przeznaczoną do produkcji rozsad na potrzeby własnej uprawy gruntowej warzyw w ilości:
a)
przy inspektach jednospadowych - 100 m2 lub
b)
przy inspektach dwuspadowych (belgijkach) i szklarniach (ogrzewanych i nie ogrzewanych) - 35 m2

– na 1 ha powierzchni gruntowej warzyw;

2)
powierzchnię sadów w wieku do 10 lat.