§ 9. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.46.242

Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1982 r.
§  9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1976 r.