§ 8. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.46.242

Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1982 r.
§  8.
Osoby, które otrzymują z jednego zakładu pracy wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości nie powodującej obowiązku opłacania podatku wyrównawczego, lecz u których obowiązek ten powstaje w związku z uzyskiwaniem wynagrodzeń od innych zakładów pracy lub innych przychodów wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatku wyrównawczym, mogą zażądać, aby wskazany zakład pracy obliczał podatek wyrównawczy od wszystkich wynagrodzeń i przychodów. W tym wypadku mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 11 ustawy o podatku wyrównawczym.