§ 5. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.46.242

Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1982 r.
§  5.
Normy szacunkowe dochodu określone w § 2 dla powierzchni upraw i produkcji młodego drobiu rzeźnego, z których produkcja została zakontraktowana, obniża się dla członków zespołu rolników indywidualnych o 30%, a dla pozostałych podatników o 20%. Obniżkę stosuje się po przedstawieniu dowodu stwierdzającego wykonanie umowy kontraktacji.