§ 2. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.46.242

Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1982 r.
§  2.
Normy szacunkowe dochodu z upraw i produkcji młodego drobiu rzeźnego określonych w § 1 ustala załącznik do rozporządzenia.