§ 1. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.46.242

Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1982 r.
§  1. 1
 
1.
Opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym podlegają dochody z następujących specjalistycznych działów produkcji rolnej, prowadzonych w większych rozmiarach:
1)
uprawy gruntowej kwiatów i warzyw, z wyjątkiem kapusty, marchwi i buraka ćwikłowego,
2)
uprawy kwiatów i warzyw w szklarniach, tunelach foliowych i inspektach,
3)
uprawy szkółek drzew i krzewów ozdobnych,
4)
uprawy pieczarek,
5)
sadownictwa,
6)
produkcji młodego drobiu rzeźnego (brojlerów).
2.
Opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym podlegają również dochody z upraw nasiennych warzyw i kwiatów oraz uprawy truskawek, poziomek, malin, krzewów owocowych, jeżeli uprawy te są prowadzone łącznie z uprawami wymienionymi w ust. 1 lub produkcją młodego drobiu rzeźnego.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1978 r. (Dz.U.79.1.2) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1979 r.