Art. 6. - Podatek wyrównawczy. - Dz.U.1975.45.227 - OpenLEX

Art. 6. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.45.227

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1977 r.
Art.  6. 6

(skreślony).

6 Art. 6 skreślony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. (Dz.U.76.40.233) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1977 r.