Art. 4. - Podatek wyrównawczy. - Dz.U.1975.45.227 - OpenLEX

Art. 4. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.45.227

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1977 r.
Art.  4.

Przychody ze źródeł wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3, z wyjątkiem wymienionych w art. 5, przyjmuje się dla celów podatku wyrównawczego w wysokości faktycznie uzyskanych przychodów w roku podatkowym, po potrąceniu składki na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli przychody te podlegają opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń - po potrąceniu tego podatku oraz po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów, w wysokości ustalonej dla celów podatku od wynagrodzeń.