Art. 15. - Podatek wyrównawczy. - Dz.U.1975.45.227 - OpenLEX

Art. 15. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.45.227

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1977 r.
Art.  15.
1.
Traci moc ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. z 1971 r. Nr 14, poz. 140), z tym że przepisy tej ustawy stosuje się do przychodów i dochodów osiągniętych w okresie do końca 1975 r.
2.
Prawo dokonywania odliczeń z tytułu spłaty kredytów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy wymienionej w ust. 1, przysługuje do czasu ich spłaty.
3.
Podatnicy, którzy skorzystali z odliczeń kwot wydatkowanych na cele określone w art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. b i c ustawy wymienionej w ust. 1, nie mają prawa do takich odliczeń na podstawie niniejszej ustawy.