Art. 10. - Podatek wyrównawczy. - Dz.U.1975.45.227 - OpenLEX

Art. 10. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.45.227

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1977 r.
Art.  10. 7

 

1.
Podatek wyrównawczy z zastrzeżeniem ust. 2 od nadwyżki sumy wynagrodzeń, przychodów lub dochodów albo przychodów i dochodów, określonej w art. 9, pobiera się według następującej skali:
kwota nadwyżki w złotychpodatek wynosi
ponaddo
24.000 zł10% nadwyżki
24.000 zł48.000 zł2.400 zł i 15% kwoty powyżej 24.000 zł
48.000 zł72.000 zł6.000 zł i 20% kwoty powyżej 48.000 zł
72.000 zł96.000 zł10.800 zł i 30% kwoty powyżej 72.000 zł
96.000 zł120.000 zł18.000 zł i 40% kwoty powyżej 96.000 zł
120.000 zł240.000 zł27.600 zł i 50% kwoty powyżej 120.000 zł
240.000 zł360.000 zł87.600 zł i 55% kwoty powyżej 240.000 zł
360.000 zł480.000 zł153.600 zł i 60% kwoty powyżej 360.000 zł
480.000 zł600.000 zł225.600 zł i 65% kwoty powyżej 480.000 zł
600.000 zł720.000 zł303.600 zł i 70% kwoty powyżej 600.000 zł
720.000 zł387.600 zł i 75% kwoty powyżej 720.000 zł
2.
Podatek wyrównawczy - w wypadkach określonych w art. 1 ust. 1a, jeżeli suma osiągniętych wynagrodzeń, przychodów i dochodów, o których mowa w tym przepisie, przekracza kwoty wymienione w art. 9 - ustala się w następujący sposób:
1)
oblicza się kwotę odpowiadającą wysokości podatku wyrównawczego, jaki by przypadł w myśl ust. 1,
2)
ustala się stopę procentową kwoty obliczonej w myśli pkt 1 w stosunku do sumy wynagrodzeń, przychodów i dochodów, o których mowa w art. 1 ust. 1a,
3)
ustaloną w myśl pkt 2 stopę procentową stosuje się do sumy wynagrodzeń, przychodów i dochodów określonych w art. 1 ust. 1 pkt 1-3 i 6.
7 Art. 10 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. (Dz.U.76.40.233) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1977 r.