Art. 1. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.14.140 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1975 r.
Art.  1.

Osoby fizyczne osiągające:

1)
dochody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym,
2)
przychody w rozumieniu przepisów o podatku od wynagrodzeń,
3)
dochody i przychody, o których mowa w pkt 1 i 2,

podlegają podatkowi wyrównawczemu na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.