Art. 6. - Podatek wojskowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.13.74

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1945 r.
Art.  6.

Obowiązek opłacania podatku wojskowego powstaje z dniem 1 stycznia następnego roku:

a)
po ukończeniu 18 lat życia (art. 2 niniejszego dekretu),
b)
po wygaśnięciu podstawy do zwolnienia na zasadzie postanowień art. 3 niniejszego dekretu.