Art. 11. - Podatek wojskowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.13.74

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1945 r.
Art.  11.

Do postępowania w sprawach podatku wojskowego ma zastosowanie ustawa z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych (Dz. U. R. P. Nr 62, poz. 454 z 1936 r.).