Art. 7. - Podatek rolny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.333 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  7. 

(uchylony).