[Fakultatywny tryb poboru podatku] - Art. 6b. - Podatek rolny. - Dz.U.2020.333 t.j. - OpenLEX

Art. 6b. - [Fakultatywny tryb poboru podatku] - Podatek rolny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.333 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 marca 2020 r.
Art.  6b.  [Fakultatywny tryb poboru podatku]

Rada gminy może zarządzać pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określać inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.