[Zakres zadań sejmiku województwa] - Art. 3b. - Podatek rolny. - Dz.U.2020.333 t.j. - OpenLEX

Art. 3b. - [Zakres zadań sejmiku województwa] - Podatek rolny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.333 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 marca 2020 r.
Art.  3b.  [Zakres zadań sejmiku województwa]

Zadania sejmiku województwa, o których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 13b ust. 2, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.