[Wyłączenia podmiotowe] - Art. 3a. - Podatek rolny. - Dz.U.2020.333 t.j. - OpenLEX

Art. 3a. - [Wyłączenia podmiotowe] - Podatek rolny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.333 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 marca 2020 r.
Art.  3a.  [Wyłączenia podmiotowe]

Obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 3, nie dotyczy:

1)
Skarbu Państwa;
2)
gmin.