[Zakres kompetencji rady gminy] - Art. 13e. - Podatek rolny. - Dz.U.2020.333 t.j. - OpenLEX

Art. 13e. - [Zakres kompetencji rady gminy] - Podatek rolny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.333 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 marca 2020 r.
Art.  13e.  [Zakres kompetencji rady gminy]

Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia i ulgi przedmiotowe niż określone w ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.