Art. 10. - Podatek rolny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.333 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 marca 2020 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  10. 

(uchylony).