Miejsce świadczenia przy imporcie towarów - Rozdział 2a - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Rozdział 2a - Miejsce świadczenia przy imporcie towarów - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.

Rozdział  2a 

Miejsce świadczenia przy imporcie towarów

1. 
Miejscem importu towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej.
2. 
W przypadku gdy towary zostaną objęte z momentem ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej jedną z następujących procedur:
1)
uszlachetniania czynnego,
2)
odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych,
3)
składowania celnego,
4)
tranzytu, w tym także składowaniem czasowym przed objęciem towarów jedną z procedur celnych,
5)
wolnego obszaru celnego

– miejscem importu takich towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary te przestaną podlegać tym procedurom.