Art. 93. - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 2023 r. do: 21 czerwca 2023 r.
Art.  93.

(uchylony).