[Podatek należny dla usług] - Art. 85. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 85. - [Podatek należny dla usług] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  85.  [Podatek należny dla usług]

W przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego może być obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:

1)
18,03% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 22%;
2)
6,54% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 7%;
3)
4,76% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 5%.