Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.106 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 października 2020 r.
Art.  85.  [Podatek należny dla usług]

W przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego może być obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:

1) 18,03% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 22%;
2) 6,54% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 7%;
3) 4,76% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 5%.