[Przesłanki przyjęcia, że warunki zastosowania zwolnień od podatku nie są spełnione] - Art. 82a. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 82a. - [Przesłanki przyjęcia, że warunki zastosowania zwolnień od podatku nie są spełnione] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  82a.  [Przesłanki przyjęcia, że warunki zastosowania zwolnień od podatku nie są spełnione]

Jeżeli udokumentowane działania organów egzekucyjnych lub komorników sądowych, o których mowa w art. 18, nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania do dostawy towarów, o której mowa w art. 18, zwolnień od podatku wprowadzonych na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 2 i 3, przyjmuje się, że warunki zastosowania zwolnień od podatku nie są spełnione.