[Zwolnienie od cła] - Art. 81. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 81. - [Zwolnienie od cła] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  81.  [Zwolnienie od cła]

Zwolnienia, o których mowa w art. 47-80, stosuje się w przypadku zastosowania zwolnień od cła, z wyjątkiem art. 56 i art. 74 ust. 1 pkt 19.