[Opodatkowanie przekazania towarów lub świadczenia usług w zamian za bon różnego przeznaczenia] - Art. 8b. - Podatek od towarów... - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 8b. - [Opodatkowanie przekazania towarów lub świadczenia usług w zamian za bon różnego przeznaczenia] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  8b.  [Opodatkowanie przekazania towarów lub świadczenia usług w zamian za bon różnego przeznaczenia]
1. 
Faktyczne przekazanie towarów lub faktyczne świadczenie usług dokonane w zamian za bon różnego przeznaczenia przyjmowany przez dostawcę lub usługodawcę jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia podlega opodatkowaniu podatkiem. Nie podlega opodatkowaniu podatkiem wcześniejszy transfer bonu różnego przeznaczenia.
2. 
W przypadku gdy transferu bonu różnego przeznaczenia dokonuje podatnik inny niż podatnik dokonujący czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem zgodnie z ust. 1, opodatkowaniu podatkiem podlegają usługi pośrednictwa oraz inne usługi, które można zidentyfikować, takie jak usługi dystrybucji lub promocji, dotyczące tego bonu.