[Import trumien, urn, kwiatów, wieńców] - Art. 79. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 79. - [Import trumien, urn, kwiatów, wieńców] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  79.  [Import trumien, urn, kwiatów, wieńców]

Zwalnia się od podatku import:

1)
trumien zawierających zwłoki i urn z prochami zmarłych, jak również kwiatów, wieńców i innych przedmiotów ozdobnych zwykle im towarzyszących;
2)
kwiatów, wieńców i innych przedmiotów ozdobnych przywożonych przez osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, udające się na pogrzeby lub przybywające w celu udekorowania grobów znajdujących się na terytorium kraju, jeżeli ich ilość nie wskazuje na przeznaczenie handlowe.