[Import towarów do celów cmentarnych] - Art. 78. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 78. - [Import towarów do celów cmentarnych] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  78.  [Import towarów do celów cmentarnych]

Zwalnia się od podatku import towarów przywożonych z terytorium państwa trzeciego przez upoważnione organizacje w celu wykorzystania ich do budowy, utrzymania lub ozdoby cmentarzy, grobów i pomników upamiętniających ofiary wojny pochowane na terytorium kraju.