[Import środków do przewozu zwierząt] - Art. 76. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 76. - [Import środków do przewozu zwierząt] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  76.  [Import środków do przewozu zwierząt]

Zwalnia się od podatku import ściółki, nawozów, pasz, przywożonych w środkach transportu wykorzystywanych do przewozu zwierząt z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, przeznaczonych dla zwierząt w trakcie ich transportu.