[Import materiałów do mocowania i zabezpieczania towarów] - Art. 75. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 75. - [Import materiałów do mocowania i zabezpieczania towarów] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  75.  [Import materiałów do mocowania i zabezpieczania towarów]

Zwalnia się od podatku import materiałów wykorzystywanych do mocowania i zabezpieczania towarów w trakcie ich transportu z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, w szczególności sznurów, słomy, płótna, papieru, kartonu, drewna, tworzywa sztucznego, które ze swojej natury nie służą do powtórnego użytku.