[Import towarów o funkcjach reklamowych] - Art. 69. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 69. - [Import towarów o funkcjach reklamowych] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  69.  [Import towarów o funkcjach reklamowych]

Zwalnia się od podatku import towarów innych niż określone w art. 68 spełniających wyłącznie funkcje reklamowe i nieposiadających wartości handlowej, przesyłanych nieodpłatnie przez dostawcę swoim odbiorcom.