[Import darów] - Art. 66. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 66. - [Import darów] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  66.  [Import darów]

Zwalnia się od podatku, na zasadzie wzajemności, import:

1)
darów ofiarowanych panującym i głowom państw oraz osobom, które zgodnie z przepisami międzynarodowymi korzystają z takich samych przywilejów;
2)
towarów przeznaczonych do wykorzystania lub użycia przez panujących i głowy państw obcych oraz ich oficjalnych przedstawicieli w okresie ich oficjalnego pobytu na terytorium kraju.