Art. 65. - [Podarunki] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.361 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2024 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  65.  [Podarunki]
1. 
Zwalnia się od podatku import towarów:
1)
przywożonych na terytorium kraju przez osoby, które składały oficjalną wizytę na terytorium państwa trzeciego i otrzymanych w związku z tą wizytą jako podarunki od przyjmujących je władz;
2)
przywożonych przez osoby przybywające na terytorium kraju z oficjalną wizytą, z zamiarem wręczenia ich w charakterze podarunków władzom polskim;
3)
przesyłanych jako podarunki, w dowód przyjaźni lub życzliwości, przez władze lub przedstawicieli państw obcych oraz zagraniczne organizacje prowadzące działalność o charakterze publicznym, które mieszczą się na terytorium państwa trzeciego, polskim władzom lub organizacjom prowadzącym działalność o charakterze publicznym.
2. 
Zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do:
1)
napojów alkoholowych;
2)
tytoniu i wyrobów tytoniowych.
3. 
Zwolnienie od podatku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
1)
towar stanowi podarunek o charakterze okazjonalnym;
2)
ilość lub rodzaj towaru nie wskazuje na przeznaczenie handlowe.