[Wyłączenia przedmiotowe] - Art. 6. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Wyłączenia przedmiotowe] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  6.  [Wyłączenia przedmiotowe]

Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1)
transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
2)
czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.
3)
(uchylony).