[Import próbek z atestem Światowej Organizacji Zdrowia] - Art. 59. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 59. - [Import próbek z atestem Światowej Organizacji Zdrowia] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  59.  [Import próbek z atestem Światowej Organizacji Zdrowia]

Zwalnia się od podatku import przesyłek zawierających próbki substancji posiadających atest Światowej Organizacji Zdrowia i przeznaczonych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji środków farmaceutycznych i leków, przywożonych dla instytucji powołanych do tego celu.