Art. 52. - [Import towarów umieszczonych w przesyłkach] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1570 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 września 2023 r. do: 12 października 2023 r.
Art.  52.  [Import towarów umieszczonych w przesyłkach]
1. 
Zwalnia się od podatku import, z zastrzeżeniem ust. 2, towarów umieszczonych w przesyłce wysyłanej z terytorium państwa trzeciego przez osobę fizyczną i przeznaczonej dla osoby fizycznej przebywającej na terytorium kraju, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
1)
ilość i rodzaj towarów nie wskazują na ich przeznaczenie handlowe;
2)
odbiorca nie jest obowiązany do uiszczenia opłat na rzecz nadawcy w związku z otrzymaniem przesyłki;
3)
przesyłki mają charakter okazjonalny.
2. 
Towary, o których mowa w ust. 1, są zwolnione od podatku w ramach następujących norm:
1)
napoje alkoholowe:
a)
napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22%, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80% i więcej - 1 litr lub
b)
napoje otrzymywane w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe, aperitify na bazie wina lub alkoholu, tafia, sake lub podobne napoje o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22%, wina musujące, wina wzmacniane - 1 litr lub
c)
wina inne niż musujące - 2 litry;
2)
tytoń i wyroby tytoniowe:
a)
papierosy - 50 sztuk lub
b)
cygaretki (cygara o ciężarze nie większym niż 3 g) - 25 sztuk, lub
c)
cygara - 10 sztuk, lub
d)
tytoń do palenia - 50 g;
3)
perfumy - 50 g lub wody toaletowe - 0,25 l;
4)
kawa - 500 g lub ekstrakty i esencje kawy - 200 g;
5)
herbata - 100 g lub ekstrakty i esencje herbaty - 40 g.
3. 
Zwolnienia od podatku, o których mowa w ust. 1, stosuje się, jeżeli wartość przesyłki nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 45 euro.
4. 
Towary, o których mowa w ust. 2, zawarte w przesyłce w ilościach przekraczających określone limity podlegają całkowitemu wyłączeniu ze zwolnienia.