Art. 44. - [Zwolnienia przedmiotowe] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1570 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 września 2023 r. do: 12 października 2023 r.
Art.  44.  [Zwolnienia przedmiotowe]

Zwalnia się od podatku wewnątrzwspólnotowe nabycie:

1)
towarów, do których miałyby zastosowanie przepisy art. 43 ust. 1 pkt 5-8;
2)
towarów, których import na warunkach określonych w przepisach dotyczących importu towarów byłby zwolniony od podatku;
3)
(uchylony).