[Zwolnienia przedmiotowe] - Art. 44. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 44. - [Zwolnienia przedmiotowe] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  44.  [Zwolnienia przedmiotowe]

Zwalnia się od podatku wewnątrzwspólnotowe nabycie:

1)
towarów, do których miałyby zastosowanie przepisy art. 43 ust. 1 pkt 5-8;
2)
towarów, których import na warunkach określonych w przepisach dotyczących importu towarów byłby zwolniony od podatku;
3)
(uchylony).