[Publikacja wiążących informacji stawkowych oraz decyzji o ich zmianach] - Art. 42i. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 42i. - [Publikacja wiążących informacji stawkowych oraz decyzji o ich zmianach] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  42i.  [Publikacja wiążących informacji stawkowych oraz decyzji o ich zmianach]

WIS, wraz z wnioskami o ich wydanie, decyzje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o zmianie albo uchyleniu WIS oraz decyzje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o zmianie WIS, po usunięciu danych identyfikujących podatnika, zamawiającego i inne podmioty wskazane we wniosku o wydanie WIS oraz danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, są zamieszczane, bez zbędnej zwłoki, w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej.