[Okres ważności wiążącej informacji stawkowej oraz decyzji o jej zmianie] - Art. 42ha. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 42ha. - [Okres ważności wiążącej informacji stawkowej oraz decyzji o jej zmianie] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  42ha.  [Okres ważności wiążącej informacji stawkowej oraz decyzji o jej zmianie]

WIS oraz decyzje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o zmianie WIS są ważne przez okres 5 lat od dnia ich wydania.