[Delegacja ustawowa - sposób uiszczania opłat] - Art. 42f. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 42f. - [Delegacja ustawowa - sposób uiszczania opłat] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  42f.  [Delegacja ustawowa - sposób uiszczania opłat]

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób uiszczenia opłaty za wniosek o wydanie WIS i opłaty, o której mowa w art. 42e ust. 1, mając na względzie zapewnienie sprawnej obsługi wnioskodawców.