[Wyjątek od reguły związania organów podatkowych treścią wiążącej informacji stawkowej] - Art. 42ca. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 42ca. - [Wyjątek od reguły związania organów podatkowych treścią wiążącej informacji stawkowej] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  42ca.  [Wyjątek od reguły związania organów podatkowych treścią wiążącej informacji stawkowej]

Jeżeli przedmiot WIS stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5, przepisu art. 42c nie stosuje się.