[Brak zwrotu nadpłaconego podatku] - Art. 40. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 40. - [Brak zwrotu nadpłaconego podatku] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  40.  [Brak zwrotu nadpłaconego podatku]

W przypadku gdy kwota podatku została nadpłacona, podatnikowi nie przysługuje zwrot nadpłaconego podatku, jeżeli kwota nadpłaconego w imporcie podatku pomniejszyła kwotę podatku należnego.