[Ulgi i zwolnienia z innych ustaw] - Art. 4. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Ulgi i zwolnienia z innych ustaw] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  4.  [Ulgi i zwolnienia z innych ustaw]

Ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie odrębnych ustaw nie mają zastosowania do podatku od towarów i usług.