[Organ właściwy w sprawach ulg w spłacie podatku] - Art. 39. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 39. - [Organ właściwy w sprawach ulg w spłacie podatku] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  39.  [Organ właściwy w sprawach ulg w spłacie podatku]

Organem podatkowym właściwym w sprawie postępowań dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika.