[Miejsce świadczenia usług restauracyjnych i cateringowych] - Art. 28i. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 28i. - [Miejsce świadczenia usług restauracyjnych i cateringowych] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  28i.  [Miejsce świadczenia usług restauracyjnych i cateringowych]
1. 
Miejscem świadczenia usług restauracyjnych i cateringowych jest miejsce, w którym usługi są faktycznie wykonywane, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
W przypadku gdy usługi restauracyjne i cateringowe są faktycznie wykonywane na pokładach statków, statków powietrznych lub pociągów podczas części transportu pasażerów wykonanej na terytorium Unii Europejskiej, miejscem świadczenia usług jest miejsce rozpoczęcia transportu pasażerów.